Najlepša ljubavna pisma za dečka

Ljubav je osećanje koje savršeno spaja radost i bol, patnju i sreću, ljubav je osećanje koje uči ljude šta je to život i kako se treba živeti. Bez ljubavi planeta cela bi se srušila i …

Najlepša ljubavna pisma za devojku

Ljubav predstavlja nešto što svakoga trena može da razveseli i usreći čoveka, ljubav je riznica prepuna blaga, ljubav je netaknuto savršenstvo. Ko ne zna šta je to ljubav, on ne zna šta je to život …